เมื่อผมเปลี่ยนจากเจ้านายที่ชื่อ “เหตุผล”

ในเรื่องของการทำงาน ไม่ว่าจะงานองค์กร หรือส่วนตัวก็ตาม เราไม่อาจทำคนเดียวได้ทั้งหมด การทำงานร่วมกันจึงจำเป็น

แม้สำหรับคนที่ชอบอิสระทางความคิดอย่างผม ก็ยังต้องมีกฎเกณฑ์เพื่อทำงานร่วมกันคนอื่นอย่างยุติธรรม และนั่นคือที่มาของเจ้านายที่ชื่อว่า “เหตุผล”

ทว่า ในความเป็นจริงแล้ว “เหตุผล” บางทีล้วนเกิดจากความคิด แรงจูงใจ หรือปัจจัยของแต่ละฝ่ายได้ อาจใช้ได้ในสถานะการณ์ที่มีเหตุผลร่วมกัน แต่บางที คนเราก็ “สร้างเหตุผล” หลอกตัวเองให้ “เชื่อ” มันกลายเป็นความเชื่อ ที่นำไปหลอกคนอื่นไปด้วยโดยไม่รู้ตัว..

สุดท้าย “ผลลัพธ์” คือสิ่งที่มาเป็นเจ้านายผมแทนที่เหตุผล..

ผลลัพธ์ ออกมาดี ผมก็ทำต่อไป
ผลลัพธ์ ออกมาไม่ดี ผมก็เปลี่ยนแปลง

ผลลัพธ์ คือสิ่งที่สั่งให้ผมทำอะไรในวันนี้ เสมือนเป็นเจ้านาย
เพราะผมรักอิสระ ผมจึงมีเจ้านายคนเดียว เพราะถ้าผมยังมีเจ้านายคนเดิมชื่อว่าเหตุผลอยู่ บางทีผมก็ไม่รู้ว่าเหตุผลนั้นเป็นเจ้านายผม หรือผมเอา “เหตุผล” คนอื่น เจ้านายคนอื่นมาสั่งให้ทำอะไรที่ไม่เคยได้ “ผลลัพธ์” ที่ดีให้ตัวเองเลย

แม้แต่ “เหตุผล” แท้ๆ ของตัวเราเอง สั่งให้ทำอะไรแล้วคิดว่าดี ทั้งที่ “ผลลัพธ์” มันไม่ใช่ นี่เรามีเจ้านายที่ดีอยู่หรือเปล่า..

บทความดีๆ เรื่องเมื่อผมเปลี่ยนเจ้านาย

อีกหนึ่งบทความดีๆ บทความน่าอ่านที่นำมาฝากกันในวันนี้

แสดงความเห็น

แสดงความเห็น