คำคมดีๆ คิดมาให้คิดไป รวม 9

รวบรวม คำคมดีๆ ครั้งที่ 9 จาก Sirichaiwatt’s Facebook Fanpageเพื่อเป็นแง่คิด เตือนตน และแบ่งปัน อันหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้คนที่สนใจ

คำคม คิดมาให้คิดไป รวม 9

คำคมดีๆ เวลา ก็ไม่ใช่เครื่องการันตี ความสัมพันธ์

5.
เวลา ก็ไม่ใช่เครื่องการันตี ความสัมพันธ์


ไม่มีอะไรคงเดิม
และ เวลา ด้วยซ้ำ ทำให้หลายสิ่งเปลี่ยนไป
ไม่ใช่ แค่เวลา แต่ว่าไม่มีอะไรเลยการันตี ความสัมพันธ์ได้ ทำให้ดีที่สุด แล้วปล่อยวาง..

คิดจะสอนคนดื้อ ต้องรู้จักรอเวลา

4.
คิดจะสอนคนดื้อ ต้องรู้จักรอเวลา


สิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจคือ ความดื้อ ไม่ใช่สิ่งที่ไร้เหตุผล รวมถึง การดื้อ นั้นอาจเป็นมุมมองที่ลำเอียงเพียงเพราะ เขาไม่ได้คิดเห็นอะไรเหมือนกับเรา

โดยควรต้องตระหนักก่อนว่า ในสิ่งที่ดื้อนั้น หากคุณมองว่ามันผิด และคุณถูก ดังนี้ก็ยากเสียแล้วที่จะสอน เตือนกัน ก็ในเมื่อมันไม่มีใครอยาก “ผิด” และมักคิดว่าสิ่งที่ตัวเองเลือกนั้น “ถูก” แล้ว

การรอเวลา จึงช่วยให้อะไรหลายอย่างง่ายขึ้น เช่นว่า วันหนึ่งเขาเห็นว่า สิ่งที่เขาคิด หรือทำ นั้นมันผิดจริง ด้วยตนเอง รวมถึงการได้เห็นอะไรมากขึ้น กว้างขึ้น มีเหตุผลต่อสิ่งนั้นใหม่ๆ ก็ทำให้ความเชื่อเก่าหายไป หรือที่เราเคยว่าเขาดื้อ มันมาจากความเชื่อนั้น

ที่สำคัญที่สุด การรอเวลา ไปจนได้เห็นผลลัพธ์บางอย่าง บางทีเราอาจได้เห็นว่า เขาไม่ได้ดื้ออะไร กลายเป็นเรานี่แหละ ที่ดันทุรังให้เขาคิดเหมือนเราไปเอง..

คำคมดีๆ ต้นทุนไม่เท่ากัน มันพออ้างได้ ความพยายามไม่เท่ากัน มันอ้างไม่ได้

3.
ต้นทุนไม่เท่ากัน มันพออ้างได้
ความพยายามไม่เท่ากัน มันอ้างไม่ได้


ความพยายาม เป็นเรื่องที่แต่ละคนมีไม่เท่ากัน ในการทำเรื่องหนึ่ง ซึ่งมันย่อมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรื่องนั้น

เมื่อเรื่องใดก็ตามที่อยากให้สำเร็จ, ดีขึ้น, ก้าวหน้า ล้วนล้มเหลว ล้มเลิก เพราะไม่พยายามต่อ โดยอาจอ้างสาเหตุอันหลากหลาย เช่น ต้นทุนชีวิต ไม่เท่ากัน แน่นอนว่า มันหมายถึงต้อง พยายามมากกว่า หากเอาตัวเองไปเปรียบกับสิ่งที่ คนที่ มีต้นทุนมาดีกว่าในเรื่องนั้นๆ

หากเปิดใจมองไปกว้าง จริงๆ แล้วจะพบว่า มีหลายคนที่ต้นทุนก็ไม่ได้ต่างกัน หากแต่เขานั้นพยายามมากกว่า และสำเร็จกว่า ดีกว่า ก้าวหน้ากว่าคนที่มีต้นทุนดีกว่าเขาได้

เมื่อคิดตรงนี้ก็อาจจะหาข้ออ้างอื่นต่อไปที่ไม่ได้เหมือนเขา.. หรือบางทีแค่เรา พยายามไม่เคยพอ ท้อเอาง่ายๆ ไปเอง..

ความหวงทำให้มีกำลังใจ แต่คาดหวัง รังแต่จะเสียใจ

2.
ความหวังทำให้มีกำลัง แต่..
คาดหวังรังแต่เสียใจ


ก็คล้ายกับคำว่า จงมีความหวัง แต่อย่างคาดหวัง เพราะ “หวัง” ในที่นี้นั้น มันแตกต่างกัน
การใช้ชีวิตที่มีเป้าหมายนั้น ก็คือต้องมี “ความหวัง” อยู่บางอย่างบางประการเพื่อให้ถึงจุดนั้น หากมีมากพอจะดลให้ต้องลงมือทำ และหากรู้ว่าทำเพื่ออะไร ย่อมต้องมีกำลัง แรงใจที่จะทำ ด้วย “หวัง” ว่าจะได้อะไรที่เป็นเป้าหมายตรงนั้นนั่นเอง

แต่คาดหวัง นั้น อาจไม่ใช่เป็นเป้าหมายด้วยซ้ำ เป็นเพียง “ชั่วคราวของความต้องการ” ก็เป็นได้ เป็นเพียงปมบางประการที่ขาดหายก็ได้เหมือนกัน

หากสรุปชัด คือ เราไม่ค่อยจะมี ความหวัง กับ “คน” แต่เรามัก คาดหวัง กับ “คน” สิ่งนี้ก็น่าจะอธิบายชัดพอว่า หาก “ผิดหวัง” กับ “หวัง” ไหน จะเสียใจมาก และเสียใจได้บ่อย กว่ากัน..

หลายส่ิงในชีวิต เราจำเป็นต้องยอมรับ แต่ไม่จำเป็นต้องยอมแพ้

1.
หลายสิ่งในชีวิต
เราจำเป็นต้องยอมรับ
แต่ไม่จำเป็นต้องยอมแพ้


ยอมรับกับยอมแพ้เป็นคนละเรื่องกัน การยอมรับในหลายๆ สิ่งคือการนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปข้างหน้าที่ถูก, ดี, ง่าย กว่าเดิม
แต่สำหรับการยอมแพ้ ในที่นี้ คือการยอมรับที่จะหยุด ถอย หรือล้มเลิกในบางสิ่งบางอย่าง
หรือ บางทีก็ต้องยอมรับในบางสิ่ง ที่เสมือนต้องแพ้ ต้องเลิก แต่นั่นก็หมายความว่า เราจะเริ่มสิ่งใหม่ โอกาสใหม่ หรือเลือกทางใหม่
อะไรที่เหมือนเดิมอาจไม่ไปไหน หากเปลี่ยนแปลงได้มีโอกาสที่จะดีขึ้น การยอมรับ จึงไม่จำเป็นต้องหมายความว่า ยอมแพ้.. และไม่ควรยอมแพ้ บางทีแค่วันนี้ เราไม่ได้ยืนอยู่จุดที่ดีที่สุดเท่านั้นเอง

แสดงความเห็น

แสดงความเห็น