About Us – Contact Us

เกี่ยวกับเว็บไซต์

สำหรับรวบรวมบทความดี ๆ บทความการตลาด ธุรกิจ การจัดการ การพัฒนาคนเอง เรื่องราว แง่คิด และ คำคมดี ๆ โดย นามปากกา sirichaiwatt

เว็บไซต์นี้เป็นเพียงการแชร์เรื่องราว มุมมอง แง่คิดในบ้างด้าน และแบ่งปันความรู้ในบางโอกาส บทความ ความเรียง เรื่องราวที่เขียน ไม่มีจุดประสงค์ชี้นำ ชวนเชื่อ มุ่งเน้นไปเพียงนำเสนอแนวคิด มุมมองเพื่อประกอบการตัดสินใจ ที่เคารพทุกความคิดของผู้อ่านว่ามีสิทธิในการตัดสินใจ เช่นเดียวกันกับสิทธิ์ในการแสดงความคิดผ่านการเขียนของเว็บไซต์นี้เห็นภายใต้กฏหมายและศีลธรรมอันดี

เว็บไซต์นี้และผู้เขียนไม่มีเจตนา ลอกเลียน ละเมิดลิขสิทธิ์ อ้างสิทธิ์ใด ๆ ในผลงานของผู้อื่น และไม่ยินดีในการถูกลอกเลียน และละเมิดเช่นกัน แต่หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นข้อความ บทความ สื่อประกอบต่าง ๆ ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใด ขอให้ทราบในเบื้องต้นว่าทางเราไม่มีเจตนา และกรุณาแจ้งเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

เว็บไซต์นี้ไม่มีจุดประสงค์ ขาย จำหน่าย สินค้าบริการใด เว้นแต่ผลงานของผู้เขียนเอง โฆษณาต่าง ๆ ที่ท่านเห็นเป็นเพียงระบบเชื่อมโยงโฆษณาสินค้าจากภายนอกเว็บไซต์ ทางเราไม่มีส่วนในสินค้าและบริการดังกล่าว

เกี่ยวกับผู้เขียน

Sirichaiwatt เป็นนามปากกาการเขียนของ อ.ดา ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์ วิทยากร คอลัมนิสต์ นักเขียน นักคิด ที่ปรึกษา อิสระ ปัจจุบันประกอบอาชีพหลัก พ่อบ้าน 🙂 และวิทยากรอบรมพนักงาน (ไม่ใช่ไลฟ์โค้ช) , ทำธุรกิจส่วนตัว เป็นอาชีพรอง..

ผมอาจเติบโตในอาชีพเพราะการตลาด และการตลาดออนไลน์ แต่เห็นความสำคัญและหลงไหลจิตวิทยาองค์กรตอนเป็นผู้บริหาร ที่สุดแล้วผมรักในงานสอนเป็นชีวิตจิตใจ และชอบใช้เวลากับงานเขียนเพื่อแบ่งปันเสมอๆ..

วิทยากร : อบรมพนักงาน / รับเชิญ ออร์แกนไนซ์ / สถานศึกษา หลายหลักสูตรเช่น
ที่ปรึกษา : ธุรกิจ  การบริหาร การตลาด

In-house training

 • หลักสูตรอบรมการทำงานเป็นทีม (Team work)
 • หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน – ทีมบริหาร
 • หลักสูตรพัฒนาตนเอง(พนักงาน)
 • Train the trainer
 • Service Design

Public training

 • อบรมการตลาด (สถานศึกษา กลุ่มองค์กรที่สนใจ)
 • หลักสูตรการตลาดออนไลน์ และ Marketing 4.0 (สำหรับบุคคลทั่วไป – กลุ่มองค์กรที่สนใจ)
 • หลักสูตรกราฟฟิกดีไซน์ (สำหรับบุคคลทั่วไป – กลุ่มองค์กรที่สนใจ)
 • หลักสูตรทำเว็บไซต์ และ SEO (สำหรับบุคคลทั่วไป – กลุ่มองค์กรที่สนใจ)
 • อบรมเทคนิคการพูด และการนำเสนอ (สำหรับบุคคลทั่วไป – กลุ่มองค์กรที่สนใจ)

คุณวุฒิ

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต – การตลาด
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ บริหารอุตสาหกรรมบริการ
 • ผ่านการอบรมหลายด้าน การตลาด การจัดการ การพัฒนาตนเอง

ปัจจุบัน

 • กรรมการบริหาร บริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง จำกัด (https://vimamsatraining.com)
 • วิทยากร/ ผู้ก่อตั้ง/ ที่ปรึกษาและออกแบบหลายหลักสูตร Hua Hin Future Training
 • วิทยากรรับเชิญ อิสระ
 • นักเขียน / คอลัมนิสต์อิสระ

ประสบการณ์

 • ปรึกษาธุรกิจ การตลาด
 • ผู้บริหาร / วิทยากรภายใน อบรมการจัดการ การตลาด
 • เจ้าของหลักสูตร หลายหลักสูตร ด้านธุรกิจบริการ ให้กับ เครือ Studio Academy
 • เจ้าของหลักสูตร หลายหลักสูตร ด้านการตลาดและกราฟฟิก ให้กับ Media Studio Academy
 • เจ้าของหลักสูตร หลายหลักสูตรให้กับ Hua Hin Future Training
 • เจ้าของหลักสูตร เขียนโฆษณาอย่างไรให้ขายได้ใน 5 นาที (Topica Edumall)
 • ผู้เขียนหนังสือ Reverse Hybrid กลับหัวคิด พิชิตตลาดหุ้น
 • ผู้จัดการ อีเว้นท์
 • ผู้จัดการ สนพ.
 • Graphic Design
 • ผู้ประสานงาน Admin
 • ฝ่ายขาย / การตลาด
 • อ. พิเศษ

Contact Us (ติดต่อเรา)

E-mail : sirichaiwatt.n@gmail.com

Facebook : https://facebook.com/sirichaiwatt หรือ Inbox คลิ๊ก