Category: The Quote คำคมดีๆ

ความละอายใจ ใช้ได้เฉพาะ กับคนที่มีเหมือนกัน คำคมๆ
The Quote คำคมดีๆ

คำคมดีๆ คิดมาให้คิดไป รวม 6

รวบรวม “คำคม” ครั้งที่ 6 จาก Sirichaiwatt’s Facebook Fanpage ที่โพสต์เอาไว้เครื่องช่วยเตือนใจ เตือนสติ สร้างกำลังใจ และแบ่งปันประสบการณ์มุมมองดีๆ ให้ชีวิต

คำคมดีๆ ฉลาดเรื่องคนอื่นได้อะไร ฉลาดเรื่องตัวเองไว้ดีที่สุด
The Quote คำคมดีๆ

คำคมดีๆ คิดมาให้คิดไป รวม 5

รวบรวม “คำคม” ครั้งที่ 5 จาก Sirichaiwatt’s Facebook Fanpage  ที่โพสต์เอาไว้เครื่องช่วยเตือนใจ เตือนสติ สร้างกำลังใจ และแบ่งปันประสบการณ์มุมมองดีๆ ให้ชีวิต

เราไม่อาจเลือกจดจำ เฉพาะสิ่งดีๆ หรือเลือกไม่จดจำสิ่งแย่ๆ ได้ แต่เราเลือก ที่จะนึกถึงได้ คำคมดีๆ
The Quote คำคมดีๆ

คำคมดีๆ คิดมาให้คิดไป รวม 4

รวบรวม “คำคมดีๆ” ครั้งที่ 4 จาก Sirichaiwatt’s Facebook Fanpage ที่โพสต์เอาไว้ เป็นเครื่องช่วยเตือนใจ เตือนสติ สร้างกำลังใจ และ แบ่งปันประสบการณ์ มุมมองดีๆ ให้ชีวิต

ทำอะไรแบบเดิมๆ อย่าคาดหวังผลลัพธ์ใหม่ๆ คำคมดีๆ
The Quote คำคมดีๆ

คำคมดีๆ คิดมาให้คิดไป รวม 3

รวม คำคม คิดมาให้คิดไป 3 หลากหลาย “คำคม” จาก Sirichaiwatt’s Facebook Fanpage ที่โพสต์เอาไว้เครื่องช่วยเตือนใจ เตือนสติ สร้างกำลังใจ และแบ่งปันประสบการณ์มุมมองดีๆ ให้ชีวิต

คำคมดีๆ บางครั้งการเดินหนีออกมา คือช่วงเวลาที่ต้องแข็งแกร่งที่สุด
The Quote คำคมดีๆ

คำคมดีๆ คิดมาให้คิดไป รวม 2

รวม คำคม คิดมาให้คิดไป 2 หลากหลาย “คำคม” จาก Sirichaiwatt ที่โพสต์เอาไว้เครื่องช่วยเตือนใจ เตือนสติ สร้างกำลังใจ และแบ่งปันประสบการณ์มุมมองดีๆ ให้ชีวิต