Category: The Quote คำคมดีๆ

อย่าให้คำคมเป็นแค่แรงบันดาลใจ จงให้มันบันดาลไป ลงมือทำอะไรสักอย่าง
The Quote คำคมดีๆ

คำคมดีๆ คิดมาให้คิดไป รวม 10

รวบรวม คำคมดีๆ ครั้งที่ 10 สำหรับเตือนใจ เตือนตน และแบ่งปัน โดยหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้คนที่เข้ามาอ่าน และนำไปเพื่อพัฒนาบางสิ่งอย่าง

ความละอายใจ ใช้ได้เฉพาะ กับคนที่มีเหมือนกัน คำคมๆ
The Quote คำคมดีๆ

คำคมดีๆ คิดมาให้คิดไป รวม 6

รวบรวม “คำคม” ครั้งที่ 6 จาก Sirichaiwatt’s Facebook Fanpage ที่โพสต์เอาไว้เครื่องช่วยเตือนใจ เตือนสติ สร้างกำลังใจ และแบ่งปันประสบการณ์มุมมองดีๆ ให้ชีวิต

คำคมดีๆ ฉลาดเรื่องคนอื่นได้อะไร ฉลาดเรื่องตัวเองไว้ดีที่สุด
The Quote คำคมดีๆ

คำคมดีๆ คิดมาให้คิดไป รวม 5

รวบรวม “คำคม” ครั้งที่ 5 จาก Sirichaiwatt’s Facebook Fanpage  ที่โพสต์เอาไว้เครื่องช่วยเตือนใจ เตือนสติ สร้างกำลังใจ และแบ่งปันประสบการณ์มุมมองดีๆ ให้ชีวิต

เราไม่อาจเลือกจดจำ เฉพาะสิ่งดีๆ หรือเลือกไม่จดจำสิ่งแย่ๆ ได้ แต่เราเลือก ที่จะนึกถึงได้ คำคมดีๆ
The Quote คำคมดีๆ

คำคมดีๆ คิดมาให้คิดไป รวม 4

รวบรวม “คำคมดีๆ” ครั้งที่ 4 จาก Sirichaiwatt’s Facebook Fanpage ที่โพสต์เอาไว้ เป็นเครื่องช่วยเตือนใจ เตือนสติ สร้างกำลังใจ และ แบ่งปันประสบการณ์ มุมมองดีๆ ให้ชีวิต

ทำอะไรแบบเดิมๆ อย่าคาดหวังผลลัพธ์ใหม่ๆ คำคมดีๆ
The Quote คำคมดีๆ

คำคมดีๆ คิดมาให้คิดไป รวม 3

รวม คำคม คิดมาให้คิดไป 3 หลากหลาย “คำคม” จาก Sirichaiwatt’s Facebook Fanpage ที่โพสต์เอาไว้เครื่องช่วยเตือนใจ เตือนสติ สร้างกำลังใจ และแบ่งปันประสบการณ์มุมมองดีๆ ให้ชีวิต

คำคมดีๆบางครั้งการเดินหนีออกมา คือช่วงเวลา ที่ต้องแข็งแกร่งที่สุด
The Quote คำคมดีๆ

คำคมดีๆ คิดมาให้คิดไป รวม 2

รวม คำคม คิดมาให้คิดไป 2 หลากหลาย “คำคม” จาก Sirichaiwatt ที่โพสต์เอาไว้เครื่องช่วยเตือนใจ เตือนสติ สร้างกำลังใจ และแบ่งปันประสบการณ์มุมมองดีๆ ให้ชีวิต