Goodhart's Law เมื่อเป้าหมาย ทำลายตัวเอง (ตัวชี้วัด)

Goodhart’s Law เมื่อเป้าหมาย ทำลายตัวเอง (ตัวชี้วัด)

“ทำงานดี”คืออะไร? “ดีแค่ไหน?” หรือ ดีตรงไหน เพื่อให้ยุติธรรมจึงต้องนำตัวชี้วัดเข้ามา.. แต่เคยได้ยินไหมว่า Goodhart’s Law (กู๊ดฮาร์ต ลอว์) เมื่อเป้าหมายนั้นมันทำทำลายตัวเอง..

การจัดการคน ผู้ทวีปัญญา Multipliers ในสังคมเรา ๆ

ผู้ทวีปัญญา Multipliers ในสังคมเรา ๆ

“Multipliers” เป็นหนังสือเกี่ยวกับผู้นำ การจัดการคน บริหารคน ที่ขายดี และดีมากเล่มหนึ่ง แต่ทำไมผมจึงมองว่าน่าจะมีปัญหากับบ้านเรา..

ทำธุรกิจต้องเตรียมรับมือกับปัญหา.. คน 9 ประการ

ทำธุรกิจต้องเตรียมรับมือกับปัญหา.. คน 9 ประการ

ถ้าท่านคิดว่าทำธุรกิจแล้วจะไม่มีปัญหานี้ คงเป็นไปไม่ได้ ในเรื่องของ คน ปัญหาคนนี้มีอะไรบ้าง แนวทางแก้ไขอย่างไร ลองดูไว้ไม่เสียหาย

ชนชั้นในองค์กร

เชื่อหรือไม่ว่าหลายองค์กร มีปัญหาเรื่อง “ชนชั้น” ในองค์กรเป็นเงาอยู่เบื้องหลัง อาจจะไม่รู้ตัว หรือรู้ในมุมที่ ผู้บริหาร พนักงานทั่วไปมองเห็นเพียงว่า “ทัศนคติ” ของพนักงานนั้น ๆ ที่ไม่ดี

การอบรมพนักงานบางทีก็ผิดที่ บทความธุรกิจ

อบรมพนักงานบางทีก็ผิดที่ผิดทาง

วันหนึ่งผมได้สนทนากับเพื่อนวิทยากร เรื่องการอบรมพนักงาน แล้วพบว่า บางที มันก็ผิดที่ผิดทาง และทำให้ไม่ได้ประโยชน์ตามที่ควร