Category: การจัดการคน

การจัดการคน, การบริหาร การจัดการ

ชนชั้นในองค์กร

เชื่อหรือไม่ว่าหลายองค์กร มีปัญหาเรื่อง “ชนชั้น” ในองค์กรเป็นเงาอยู่เบื้องหลัง อาจจะไม่รู้ตัว หรือรู้ในมุมที่ ผู้บริหาร พนักงานทั่วไปมองเห็นเพียงว่า “ทัศนคติ” ของพนักงานนั้น ๆ ที่ไม่ดี

การอบรมพนักงานบางทีก็ผิดที่ บทความธุรกิจ
การจัดการคน, บทความธุรกิจ

อบรมพนักงานบางทีก็ผิดที่ผิดทาง

วันหนึ่งผมได้สนทนากับเพื่อนวิทยากร เรื่องการอบรมพนักงาน แล้วพบว่า บางที มันก็ผิดที่ผิดทาง และทำให้ไม่ได้ประโยชน์ตามที่ควร